Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Rakan Strategik

OBJEKTIF PERKHIDMATAN

 1. Bil.

  Nama Agensi

  Logo

  1

  Lembaga Zakat Selangor

  2

  Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

  3

  Permodalan Nasional Berhad

  4

  Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

  5

  Bank Pembangunan Malaysia Berhad

  6

  Jabatan Kebajikan Masyarakat

  7

  Yayasan Kanser Tunku Laksamana Johor

  8

  Zakat Pulau Pinang

  9

  Majlis Kanser Nasional

  10

  Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

  11

  Majlis Agama Islam Perak

  12

  Majlis Agama Islam Johor

  13

  Zakat Kedah

  14

  Majlis Agama Islam Sabah

  15

  Malaysian Resources Corporation Berhad( MRCB)

  16

  Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

  17

  Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM)