Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Pengenalan TKPM

Latar Belakang

Pentadbir:

Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia (TKPM) diurus oleh Jawatankuasa Tadbir Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia [PPPM(P)M] yang berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaysia – PPM-018-14-21081996.

Taraf Pengecualian Cukai Pendapatan

Ditubuhkan pada 4 Januari 1997 dan mendapat taraf pengecualian Cukai Pendapatan No: 01/35/42/51/179-6,4650.

Sijil Berdaftar Kementerian Kewangan

TKPM berdaftar dengan Kementerian Kewangan 357-02163538

Sijil Syarikat

TKPM mempunyai Sijil Syarikat: Sijil Pendaftaran Syarikat dan Bumiputera K22097465481808088/BP22097465481808088