Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Peguam Bertauliah

Perlantikan Penasihat Undang-Undang TKPM

Penasihat Undang-Undang TKPM :

Khalek Awang Associates
No. 59-3, Tingkat 3
Blok E, Platinum Walk
No. 2, Jalan Langkawi
53300 Setapak
Kuala Lumpur

Tel: 03-4142 8281/5281/4281
Fax : 03-4142 0281
Email : khalekawang@yahoo.com