Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Payment gateway

TABUNG KEBAJIKAN PERUBATAN MALAYSIA
kelolaan
PERSATUAN PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT (PERUBATAN) MALAYSIA

BORANG SUMBANGAN PAYMENT GATEWAY

Kepada :

Bendahari Kehormat:
Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia:
d/a Persatuan Pegawai Pembangunan:
Masyarakat (Perubatan) Malaysia:
58-3, Blok H, Platinum Walk:
No. 2, Jalan Langkawi:
53300 Danau Kota, Setapak:
Kuala Lumpur.

MAKLUMAT INDIVIDU / SYARIKAT UNTUK PENGELUARAN RESIT PENGECUALIAN CUKAI LHDN

5. Bayaran Sumbangan :

*  Sumbangan anda dikecualikan dari cukai pendapatan menurut Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967 (Rujukan JHDN 01/35/42/51/179-6,4650)