Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Objektif

OBJEKTIF

Memberi bantuan segera (crisis situation) berbentuk kewangan dan peralatan perubatan kepada semua pesakit warganegara Malaysia yang miskin dan yang layak tanpa mengira kaum, agama dan keturunan yang menerima rawatan di hospital, institusi  dan klinik kesihatan kelolaan kerajaan seluruh Negara.

VISI

Menjadikan TKPM sebuah Tabung yang mampu menjana dana berterusan bagi membantu lebih ramai pesakit/waris yang memerlukan.

MISI

Untuk membantu pesakit-pesakit/waris miskin dan kurang berkemampuan semasa rawatan dan pemulihan di hospital, institusi  dan klinik kesihatan kelolaan kerajaan seluruh Negara.