Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Modus Operandi

  1. Status : NGO [PPPM(P)M]
  2. Peruntukan : Fund Raising
  3. Pengurusan : Jawatankuasa TKPM
  4. Jumlah Bantuan : TKPM Cawangan tidak melebihi RM15,000.00 dan TKPM Induk melebihi RM15,000.00
  5. Proses & Prosedur : Permohonan perlu dirujuk oleh Pakar/Pegawai Perubatan dan dinilai oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan berdasarkan kelayakan
  6. Kelulusan : Pengerusi TKPM Induk dan/atau Pengerusi TKPM Cawangan
  7. Tempoh Kelulusan : < 7 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima
  8. Jenis Bantuan : Kewangan/ Peralatan Perubatan/ Ubat
  9. Pembayaran : Terus kepada Pembekal (Peralatan/Ubat) Tunai (Pesakit)