Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Manfaat

Sumber dana yang dijana TKPM memberikan manafaat kepada golongan sasar:

    • Memberi bantuan segera kepada pesakit-pesakit miskin dan tidak mampu yang dirujuk oleh Pakar/Pegawai Perubatan setelah dinilai oleh PKSP berdasarkan kelayakan
    • Membantu membiayai kos rawatan yang tidak ditanggung kerajaan
    • Mengurangkan kadar default treatment dan relapse
    • Memudahcara sistem penyampaian bantuan kepada pesakit
    • Mengurangkan beban kewangan pesakit dan keluarga