Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Juruaudit

Perlantikan Juruaudit Luar

 Audit Luar Bertauliah :

AI & Partner (AF 1503)

Unit 18-2, Boulevard Sentul Raya

Jalan 15/48A

51000 Sentul

Kuala Lumpur

Tel: 03-40452400

Fax: 03-40452401