Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Cara Memohon

CARA MEMOHON TABUNG KEBAJIKAN PERUBATAN MALAYSIA

Permohonan bantuan perlu disalurkan kepada Pegawai Kerja Sosial Perubatan dengan disertakan perkara-perkara berikut:

1)Surat rujukan dan pengesahan jenis penyakit oleh Pegawai Perubatan yang merawat pesakit;

2) Sebutharga ubat-ubatan/ peralatan/ keperluan pesakit yang disyorkan oleh Pegawai Perubatan yang merawat pesakit;

3) Laporan sosial daripada Pegawai Kerja Sosial Perubatan.

Segala pembayaran akan terus dibuat kepada pembekal.