Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Objektif Penubuhan

Objektif Penubuhan

    1. Meningkatkan mutu perkhidmatan di kalangan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan).
    2. Mewujudkan satu wadah di mana ahli-ahli dapat berbincang dengan bertukar fikiran mengenai hal ehwal perkhidmatan.
    3. Menjaga kepentingan kebajikan ahli-ahli.
    4. Bertindak sebagai wadah dalam menggubal perakuan-perakuan yang berkaitan dengan isu-isu Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan).
    5. Bergabung dengan badan-badan sah yang lain yang sama tujuan samada di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.