Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Kuasa PPPM(P)M

Peruntukan Undang-Undang PPPM(P)M Perkara 3 memperuntukkan Kuasa PPPM(P)M iaitu :

  • Persatuan boleh menjalankan aktiviti kemasyarakatan kepada pesakit-pesakit dan masyarakat umum seperti memberi khidmat kemudahan asas kepada mereka.
  • Persatuan boleh menerima apa-apa sumbangan, tajaan samada dalam bentuk kewangan atau harta benda bagi menjalankan aktiviti-aktiviti persatuan.
  • Persatuan boleh menganjur sebarang seminar latihan kepada ahli-ahli masyarakat berkaitan pendidikan.
  • Persatuan boleh mengadakan kutipan derma dari orang awam sepanjang masa.
  • Persatuan boleh mewujudkan Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia untuk tujuan membantu pesakit-pesakit yang mendapat rawatan dan pemulihan di hospital-hospital seluruh Malaysia.
  • Persatuan boleh memiliki harta alih atau tidak alih seperti bangunan dan tanah; boleh menyewa, memajak atau menjual sebahagian atau keseluruhan; menubuhkan syarikat perniagaan dan koperasi untuk ahli-ahli; membuat pelaburan dalam bentuk saham atau stok; meminjam dari institusi kewangan berdaftar di mana keuntungan tersebut adalah untuk kebajikan ahli-ahli dan persatuan sahaja.