Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

PERKHIDMATAN

OBJEKTIF PERKHIDMATAN

  1. Untuk memberikan perkhidmatan sosial yang berasaskan prinsip kerahsiaan, prihatin dan berkesan bagi mengatasi masalah psiko-sosial mereka, seiring dengan konsep rawatan “Total Patient Care”.
  2. Untuk membantu memulihkan semula pesakit-pesakit dengan meningkatkan kefungsian sosial mereka agar menjadi anggota masyarakat yang produktif, berkualiti serta berdikari dengan batas keupayaan yang diakibatkan oleh penyakitnya.

VISI

Ke arah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

MISI

Memberi perkhidmatan sosial yang berkualiti dan profesional kepada pesakit-pesakit yang mempunyai masalah psiko-sosial pada setiap waktu dan masa