Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Skop Perkhidmatan

Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan

Disediakan untuk pesakit dalam dan pesakit luar di Hospital, Institusi dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Perkhidmatan ini merangkumi:

Pengurusan Bantuan Praktik

  • Bantuan Kewangan (Peralatan/ Ubatan/ Rawatan/ Am)
  • Penempatan Institusi
  • Mengesan Waris

Pengurusan Bantuan Terapi Sokongan

  • Khidmat Perundingan
  • Sokongan Emosi
  • iii. Intervensi Krisis