Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Bantuan Sokongan Terapi

PERKHIDMATAN BANTUAN SOKONGAN TERAPI YANG DIBERI OLEH PEGAWAI KERJA SOSIAL PERUBATAN

 • Pesakit Kronik
 • Penderaan Kanak-Kanak  
 • Keganasan Rumahtangga 
 • Ibu Tanpa Nikah
 • Keganasan Seksual
 • Pesakit Terdampar 
 • Pesakit Bermasalah Tingkah Laku
 • Pesakit HIV/AIDS
 • Kes Cubaan Bunuh Diri
 • Kes Ketagihan Dadah/Alkohol
 • Kes Orang Kurang Upaya
 • Lain-Lain Kes Yang Memerlukan Sokongan Terapi