Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Bantuan Praktik

PERKHIDMATAN BANTUAN PRAKTIK YANG DIBERI OLEH PEGAWAI KERJA SOSIAL PERUBATAN

 • Penyediaan Laporan Penilaian Biopsikososial 
 • Bantuan pembelian peralatan perubatan yang tidak ditanggung oleh kerajaan
 • Bantuan untuk menjalani rawatan perubatan yang tidak disediakan di hospital kerajaan
 • Bantuan membeli ubat-ubatan yang tidak dibiayai oleh kerajaan di hospital kerajaan
 • Bantuan kewangan am segera
 • Perancangan discaj pesakit
 • Lawatan Ke Rumah
 • Penempatan di institusi  kebajikan di bawah agensi kerajaan dan bukan kerajaan
 • Penginapan andi rumah perantaraan sementara menjaga pesakit yang dirawat di hospital
 • Bantuan wang panjar runcit yang diperuntukan oleh pihak pengurusan hospital
 • Menghubungkan dengan sumber-sumber di dalam komuniti melalui jaringan kerjasama di antara NO dan NGO
 • Lain-lain bantuan praktik