Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Mesyuarat Perlaksanaan Pelan Strategik Profesion Kerja Sosial Malaysia, KKM 2021 – 2025

Alhamdullilah, Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia dengan kerjasama Profesion Pegawai Kerja Sosial Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia telah berjaya menganjurkan Mesyuarat Perlaksanaan Pelan Strategik Profesion Kerja Sosial Malaysia, KKM 2021 – 2025 pada 10 – 12 Jan 2022 di Bangi Resort Hotel. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat menganjurkan mesyuarat ini.