Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Majlis Menandatangani Perjanjian Pengurusan Pusat Jagaan Teratak Abadi

26.1.2022 – Majlis Menandatangani Perjanjian Pengurusan Pusat Jagaan Teratak Abadi (Pusat Jagaan Warga Emas) di antara Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Perubatan Malaysia bersama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Pemegang Wakaf) dan pewakaf di Taman Pelangi Kuala Lumpur.