Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

LOGO PPPM(P)M

LOGO PPPM(P)M
 
 
 • Berbentuk grafik 4P bertindih di sebelah menyebelah
 • Di bahagian atas terdapat bulatan dan di bahagian bawah terdapat 3 huruf iaitu M.S.W. yang menghubungkan keempat-empat huruf P tadi.
 • Warna : 
  1. Hijau melambangkan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) yang bersifat praktikal serta penyayang dan keprihatinan.
  2. Hijau Pucuk Pisang melambangkan perkhidmatan cekap, bersih dan amanah.
  3. Merah melambangkan bersedia, proaktif, kreatif dan enovertif demi khidmat kepada masyarakat.
  4. Rangkuman huruf 4P dan huruf M.S.W. adalah menggambarkan singkatan nama Persatuan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.