Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

BAYARAN PENDAFTARAN, YURAN DAN KUTIPAN LAIN
 
  1. Bayaran pendaftaran dan yuran yang perlu dibayar oleh ahli ialah :
 
  1. Yuran Pendaftaran              RM 10.00 ( Untuk Keahlian Baru Sahaja )  
  2. Ahli Biasa                             RM 24.00 ( Yuran Tahunan )
  3. Ahli Bersekutu                     RM 12.00 ( Yuran Tahunan )
  4. Ahli Kehormat tidak dikenakan sebarang bayaran.
 
  1. Yuran tahunan hendaklah dibayar kepada Bendahari tidak lewat dari Februari setiap tahun.
  2. Ahli yang membiarkan yuran tahunannya tertunggak lebih dari empat bulan dengan sendirinya terlucut keahliannya.
  3. Jawatankuasa mempunyai kuasa menetapkan bayaran pendaftaran semula ahli yang terlucut keahliannya disebabkan yuran.
  4. Kutipan Khas daripada ahli bagi tujuan tertentu boleh dijalankan dengan persetujuan mesyuarat agung ahli-ahli. Sekiranya ahli gagal membayar kutipan/khas ini maka ia dianggap sama seperti tunggakan yuran tahunannya.