Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Rumah Perantaraan Hospital Likas, Sabah

RUMAH PERANTARAAN, HOSPITAL LIKAS, SABAH

Rumah Perantaraan Hospital Likas, Sabah merupakan beberapa rumah kedai berhampiran Hospital Likas yang telah diubah suai untuk kemudahan penginapan pesakit-pesakit dan waris yang datang dari ‘outstation’ dan menerima rawatan di Hospital Likas, Sabah. Projek ini adalah di bawah kendalian Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Likas Sabah dengan kerjasama Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia dan Pertubuhan Budhist Tzu Chi Sabah yang membiayai  kos pengubahsuaian dan penyewaan rumah serta gaji pekerja yang mengendalikan rumah tersebut.