Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Rumah Kasih Hospital Muar

RUMAH KASIH, HOSPITAL PAKAR SULTANAH FATIMAH MUAR, JOHOR

Rumah Kasih Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, Johor beberapa unit kuarters lama di dalam hospital yang diubah suai untuk kemudahan penginapan pesakit-pesakit dan waris yang datang dari ‘outstation’ dan menerima rawatan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, Johor. Projek ini adalah di bawah kendalian Jabatan Kerja Sosial Perubatan, Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, Johor dengan kerjasama  Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia yang membiayai  kos pengubahsuaian kuarters tersebut.

TERMA-TERMA KEMASUKAN

 1. Kemasukantertaklukkepadakelulusanjawatankuasa yang dilantik
 2. Kes-kesmestilahdirujuk oleh PegawaiPerubatan/ PakarkeJabatanKerja Sosial Perubatan.
 3. Pesakit dan pengiringpesakitwarganegara Malaysia
 4. Pesakit/ pengiringkepadapesakit yang sedangmanjalanirawatan di HPSF
 5. Tinggal di Rumah Kasih semasasedangmendapatkanrawatan di HPSF
 6. Kes-kes yang tidakakandipertimbangkanadalah:
 7. Penagihdadah/ arak
 8. Aids/ HIV Positif
 9. PesakitPsikiatrik
 10. Pesakit yang tidakbolehmenguruskandirisendiri
 11. Penyakitberjangkit

 

Pihak jawatan kuasa Rumah Kasih berhak mengeluarkan pesakit dan pengiring mereka yang melanggar peraturan menduduki Rumah Kasih.

KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN

 • Biliktidurdilengkapidengankipas angina, katil, tilam, bantal, almari baju dan almarisolek.
 • Ruang tamudilengkapidengankipas angina, sofa dan televisyen.
 • Ruang dapurdilengkapidenganpetisejuk dan alatpemanas air.
 • Kemudahanutiliti – air dan elektrik.

POLISI RUMAH KASIH

 • Pendaftaranmasuk pada jam 7.00 pagihingga 9.00 malam
 • Tempohpenginapanmaksimaselama 3 harisahaja.
 • Bagipesakit yang memerlukanpenginapan di sini, digalakkanditemani oleh seorangwaris.
 • Bagiwaris yang menunggupesakit, penginapanhanyauntukseorangsahaja.
 • Pesakitmestilah yang bolehmenguruskandiri.
 • Pesakittidakmempunyaipenyakitberjangkit.
 • Bagipesakit yang berulang, jikaberlakukecemasan, warishendaklahberhubungteruskeJabatanKecemasan hospital ini.
 • Rokok, minumankeras dan makanantidak halal dilarangdibawamasuk.
 • Keselamatandiri dan hartabendadibawahtanggungjwabsendiri.
 • Pesakit/ waris yang memerlukanRumah Kasih perludirujukke JKSP terlebihdahulu.
 • Kemasukanhanyauntukwarganegara Malaysia sahaja.

RUMAH KASIH

HOSPITAL PAKAR SULTANAH FATIMAH, MUAR, JOHOR

Kelolaan ;JabatanKerja Sosial Perubatan

Tel ; 06-952 1901 Sambungan 265