Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Perkhidmatan Social Yang Penyayang, Cekap Dan Berkesan

Persatuan Pegawai Pembangunan

Masyarakat (Perubatan) Malaysia

Pegawai Kerja Sosial Perubatan

TABUNG KEBAJIKAN PERUBATAN MALAYSIA (TKPM)

LATAR BELAKANG TKPM


Pentadbir:


Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia (TKPM) diurus oleh Jawatankuasa Tadbir Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Perubatan) Malaysia [PPPM(P)M] yang berdaftar di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaysia – PPM-018-14-21081996.


Taraf Pengecualian Cukai Pendapatan:


Ditubuhkan pada 4 Januari 1997 dan mendapat taraf pengecualian Cukai Pendapatan No: 01/35/42/51/179-6,4650.


Sijil Berdaftar Kementerian Kewangan:


TKPM berdaftar dengan Kementerian Kewangan 357-02163538


Sijil Syarikat:


TKPM mempunyai Sijil Syarikat: Sijil Pendaftaran Syarikat dan Bumiputera K22097465481808088/BP22097465481808088

 

 

MANFAAT TKPM

MODUS OPERANDI TKPM

TERKINI DI FACEBOOK